Active Femme- Longboard med Urskog

image

image

image

I dag åkte jag och några kompisar in till Djurgården, Stockholm för att åka longboard. Vi var ett 30-tal tjejer som samlats för att lära oss att åka, eller för de redan invigda, ha kul och träffa likasinnade.

image

Det svenska longboardföretaget Urskog var med och sponsrade med låne-brädor. Sjukt snygga! Perfekt om man ville prova på olika sorter och hitta en egen favorit!

image

image

Efter en timmes teori om olika grenar inom longboard, olika brädor och teknik tog vi oss ned för några backar tillsammans. Det var superkul och ganska svårt att hålla den låga tyngdpunkten och samtidigt vara avslappnad i kroppen. Så fort jag spände mig började longboarden att wobbla. Jag gjorde en ordentlig vurpa, rätt ner i asfalten, så att åka utan skydd är inte att tänka på!

image

image
image

De longboard-frälsta säger att longboards är det skönaste som finns om man vill åka bräda och det absolut bästa transportmedlet för korta sträckor.

Själva grejen med longboards är väl egentligen inte brädan, utan de mjuka däcken. På en vanlig skateboard är hjulen mindre och hårdare, då blir det svårt att åka på smågrus och gropig asfalt. Med en longboardens stora däck cruisar du mjukt och ljudlöst genom stadens gator och parker.

Själva brädan är mycket längre än en vanlig skateboard och man kan nörda ner sig ganska ordentligt i däck, hjullager och truckar.

image

Brädan är som sagt ett smidigt transportmedel, den behöver inte låsas fast och du kan ta med den under armen på bussen. Det enda jobbiga är sommarregn och branta uppförsbackar. Brädkulturen slog igenom i Sverige under sommaren 2010 och har vuxit sig starkare för varje år. En rolig sak med longboard är att en hel del tjejer åker, nästan alla tjejer man ser på stan har en longboard.

image

image

image

Today I went with some friends to Djurgården ( a big park in central Stockholm) to ride longboard for the verry first time. About 30 girls gathered around to learn how to ride the longboard, or for those who already could do it, have fun and meet like-minded chix.

The event was sponsored by the Swedish longboard company Urskog, with loan-boards for everyone. So awsome and stylish boards! Perfect if you want to try on different varieties and find your own favorite!

After an hour of theory on different branches within longboard, different boards and the technology we took down some slopes together. It was great fun and quite difficult to keep the low center of gravity while being relaxed in the body. As soon as I hitched my body, the longboard began to wobble. I made a decent somersault, right down to the asphalt, so protection gear is totally must!

The longboard-fans says that longboards are the finest way to ride a board, and the absolute best mode of transport for short distances.

The very thing about longboards’s really not the board, but the soft wheels. On a normal skateboard wheels are smaller and harder, but with them it becomes difficult to go on gravel and bumpy asphalt. With the large deck of longboard you cruise smooth and silent through the city streets and parks. The board itself is much longer than a regular skateboard and you can easily become quite geeky when it comes down to the firm tires, wheel bearings and trucks.

The board is a smooth transport, it does not need to be locked up and you can bring it under your arm on the bus. The only annoying thing with riding this lovely pice is the summer rain and high hills. A funny thing about longboards is that a lot of girls is doing it, almost all every girl you see around are on a longboard!